Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Les mer om vår håndtering av informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring

Personvernerklæring

Untitled

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi behandler dine personopplysninger, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til personvernregelverket.

Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bankkontonummer samt bilens registreringsnummer. Tjenesten innhenter ingen sensitive personopplysninger. Behandlingen av opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg.

Fredrikstad kommune er behandlingsansvarlig for personopplysningene i tjenesten, selv om tjenesten blir benyttet av ulike avtalepartnere.

Denne personvernerklæringen gjelder systemet Parka’s kundeportal-løsning.

 

Behandlingsansvarlig:
Fredrikstad kommune Parkering og Servicetorget

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av ulike bruksmåter, er underlagt særskilte regler blant annet i personopplysningsloven.

Fredrikstad kommune er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norske lover. Dine data er trygge og brukes kun av oss til det vi oppgir i denne erklæringen.

Formål:
Parka er et komplett saksbehandlingssystem for parkeringsordninger. Kunden velger selv å registrere et kundeforhold og å søke om parkeringsavtaler gjennom kundeportalen. Behandlingen av opplysningene er nødvendige for å kunne oppfylle avtalen med kunden.

Innsamling av informasjon:
Personopplysninger som behandles består av opplysninger som kunden selv registrerer i eller utleverer til vår avtalepart, kameraløsning, eller via nettside.

Behandlingen av opplysningene er nødvendige for å kunne oppfylle avtalen med kunden.

 

Lagring av brukerinformasjon:
Følgende informasjon som er bruker-relatert kan være lagret i tjenesten:

Mobilnummer og e-post
Dette brukes som brukeridentifikasjon i tjenesten, e-post/sms sendes til kunde ved registrering. Dersom kundeinformasjon blir endret i systemet, vil kunden motta informasjon om dette via sms/epost og bekrefte info selv via portalen.

Brukerprofil
E-postadresse, navn og bostedsadresse lagres for å kunne knytte brukeren til en rettighet til å kjøpe adresserelaterte produkter, samt brukeridentifikasjon.

Avtalehistorikk
Start og sluttdato for parkeringstillatelsen lagres kun i en tidsbegrenset periode.

Registreringsnummer på kjøretøy
Lagres i forbindelse med kjøp av parkering eller andre tillatelser for å knytte tillatelse til kjøretøy.

Kjøp-og transaksjonshistorikk
Ved kjøp av avtaler kan kunden velge å betale enten via bank eller debet/kredittkort. Ved debet/kredittkortbetaling vil kunden sendes til en egen betalingsformidler, PSP, her PayEx, for registrering av kortdetaljer og godkjenning av betaling. Det er kun referanse som lagres og som kan spores.
Alle personopplysninger som blir behandlet lagres i servere innenfor EU/EØS.

 

Hva informasjonen brukes til:
Tilby en elektronisk parkeringstjeneste
Hovedformålet med brukerinformasjonen listet i forrige kapittel er å kunne legge til rette for en effektiv tjeneste; sikre at søknad og kjøp av tillatelser og produkter foregår på en brukervennlig og sikker måte.

Kontinuerlig forbedring av tjenesten. Informasjonen som er lagret om brukeren vil benyttes for å forbedre tjenesten, både til å finne feil og forbedre kundeopplevelsen.

Tjenesten har rett til å kontakte brukeren med det formål å forbedre tjenesten, for eksempel i form av spørreundersøkelser. Deltakelse i slike undersøkelser er frivillig.

Analysere marked og forstå trender. Statistikk på aggregert nivå og segmenter på for eksempel demografi og geografi kan bli brukt for å analysere bruksmønster og hvordan aktivitet og trender utvikler seg. Analyser kan også kombineres med data på tvers av Parka’s digitale flater.

Hvem har tilgang til informasjonen?
Tredjepartsleverandører vil få de opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre autentisering av en bruker for å kunne gjøre oppslag i dataregistre.

Parkeringsoperatør som håndhever parkeringsreglementet på steder der tjenesten er tilgjengelig vil kunne slå opp om kjennemerket har en gyldig tillatelse. Tilgang til informasjonen er sikret med adgangskontroll og passord. Hos systemleverandøren av tjenesten Parka har kun ansatte knyttet til kundeservice og utvikling tilgang til personopplysningene.

På direkte forespørsel fra offentlige etater (eks Politi, Skatteetaten), der disse har lovhjemmel for å kreve informasjon fra tjenesten, vil Parka kunne gi fra seg etterspurt informasjon.

Parka kan gi fra seg data til forskningsrelaterte formål. Detaljer om enkeltindivider skal anonymiseres, eller data gis på aggregert nivå.

Lagringstid
Personopplysninger blir kun lagret i den perioden som er nødvendig for å overholde enhver rettslig forpliktelse som er relevante, slik som avtale, tvist eller en rettslig prosess.

Databehandler
For å sikre dine personopplysninger, har Fredrikstad kommune inngått databehandleravtale som sikrer at personopplysningene blir behandlet i samsvar med regelverket, og som setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger.

Vi kan la underleverandører (samarbeidspartnere) stå for den tekniske delen av databehandlingen. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger.

Rett til innsyn/retting/sletting/dataportabilitet
Ved uriktige, ufullstendige eller irrelevante opplysninger kan kunden når som helst få dem rettet, supplert eller slettet.  For utlevering, retting eller sletting av egen bruker må du kontakte Servicetorget, Fredrikstad kommune. Du vil da bli slettet fra tjenesten, men kjøpstransaksjoner vil være oppbevart i inntil 5 år for å ivareta informasjonsbehov som følge av regelverket i bokføringslov og –forskrifter.

Endring av personvernerklæringen
Fredrikstad kommune har rett til å oppdatere personvernerklæringen. Dersom erklæringen endres i forhold til måten vi behandler dine personopplysninger på vil endringene informeres via vår avtalepart eller direkte til kunde ved e-post.

 

 

 Lurer du på hvor du kan parkere?

Se våre parkeringsområder